Om PsykologKraft

Åsa Larsson
Leg psykolog, leg. Psykoterapeut
AEDP terapeut – level II
Diplomerad Yoga- och meditationslärare enligt Satyananda Yoga Sverige.

Psykoterapi

Någon att prata med?

Med många års erfarenhet av att möta människor i behov av hjälp, erbjuder jag kvalitativa psykologiska och psykoterapeutiska insatser. Det kan handla om att du har ett behov av någon att tala med om din situation, om svåra upplevelser, självbild och självkänsla, eller det kan handla om att du söker en förändring i ditt liv.

Jag har min utgångspunkt i relationell affektfokuserad psykoterapi – med sin grund i modern psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori med stöd av neurovetenskap, och med integrativa inslag av kognitiva metoder.

Vanligast är att ses en gång per vecka á 60 minuter, men utifrån resurser och behov är individuella lösningar också möjliga.

Av erfarenhet ser jag att mest effektivt är 60 minuters terapisession.  Jag tar 1025 kr per besök. Reducerad taxa för studerande och ensamstående föräldrar.

Utifrån dina behov erbjuder jag:

  • Längre relationell psykoterapi
  • Korttidsterapi
  • Enskilda samtal för rådgivning, stöd och problemformulering

Om Mig

Åsa Larsson
Leg psykolog, leg. Psykoterapeut
AEDP terapeut – level II
Diplomerad Yoga- och meditationslärare enligt Satyananda Yoga Sverige.

Själens behov måste också få plats
                                                 

 Patricia Tudor Sandahl <ur boken en given väg>

        ”Läkning är inte bara ett resultat av en framgångsrik terapi – det är en process som aktiveras från första ögonblicket”

– Diana Fosha

KONTAKT

Besöksadress

PsykologKraft
Storgatan 26
(samma hus som
Lindbergs Reklam)
931 32 Skellefteå

info@psykologkraft.nu

Postadress

PsykologKraft
c/o Åsa Larsson
Fjällgatan 18
931 38 Skellefteå

Till Skellefteå Yogaskola

Skellefteå Yogaskola arrangerar kurser och Workshops och vanligen håller vi till i våra egna lokaler på Storgatan 26 i Skellefteå

Yogans övningar bygger på en flertusenårig samlad kunskap om kroppens strukturer och själens funktioner. Under alla dessa år har man undersökt och forskat kring olika typer av problem och utvecklat övningar som kan minska eller hjälpa oss människor att befrias från våra besvär – allt för att uppnå ökad inre frid.

Till Skellefteå Yogaskola