Yoga

Yoga för närvaro och stillhet

Yoga-, avslappning och meditation är ett utmärkt komplement till psykoterapi, och utgör ett mycket fint verktyg för att skapa harmoni och välbefinnande på alla nivåer, fysiskt, mentalt och emotionellt. På min mottagning erbjuder jag båda. Det blir ett helhetssätt där kropp, sinne och själ integreras och harmoniseras.

Yogan hjälper dig att balansera och att kunna självreglera nervsystemet när du känner dig överväldigad. Du utvecklar en djupare medvetenhet om dig själv, och med övningar i närvaro och acceptans utvecklas en ökad självkärlek, som i sin tur hjälper dig att acceptera det som är och att känna dig trygg i din kropp.

Det finns idag mycket forskning som stödjer yogans stärkande påverkan för att förbättra vår mentala hälsa, bearbeta trauman och förbättra både vår kroppsliga och känslomässiga medvetenhet, vilket ökar vårt välbefinnande och lära oss leva i harmoni med oss själva och omgivningen.

Jag är utbildad och diplomerad Yoga- och mediationslärare enligt Satyananda Yoga Sverige, och erbjuder både individuella sessioner och i grupp, utifrån Satyananda Yoga traditionen.

Satyananda Yoga bygger på gamla klassiska yogatraditioner och som lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och acceptera sig själv som man är just nu – sin kropp, sina tankar och känslor. Skillnaden med annan yoga är att man inom Satyananda Yoga lägger lika stor vikt vid andningsövningar, djupavslappning och meditation, som de fysiska övningarna.

Avslappning är en viktig aspekt i alla slags yogaövningar, och jag undervisar också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer – yoga nidra.

Yoga

Yoga är en filosofi som lär oss att leva i harmoni och välbefinnande. Det är också en av de äldsta metoderna för självkännedom och personlig utveckling. Yogan hjälper dig att skapa balans och kunna självreglera nervsystemet när du känner dig överväldigad. Du utvecklar en djupare medvetenhet om dig själv, och med övningar i närvaro och acceptans utvecklas en ökad självkärlek, som i sin tur hjälper dig att acceptera det som är och att känna dig trygg i din kropp.

I dagens samhälle fyller yogan en viktig funktion genom känsla av närvaro och det ökade fysiska och emotionella välbefinnandet.

Det finns idag mycket forskning som stödjer yogans stärkande påverkan för att förbättra vår mentala hälsa, bearbeta trauman och förbättra både vår kroppsliga och känslomässiga medvetenhet, vilket ökar vårt välbefinnande och lära oss leva i harmoni med oss själva och omgivningen.

Satyananda Yoga bygger på gamla klassiska yogatraditioner och betonar medveten närvaro. Skillnaden med annan yoga är att man inom Satyananda Yoga lägger lika stor vikt vid andningsövningar, djupavslappning och meditation, som de fysiska övningarna.

  • Hatha yoga: För kroppen – Frigör och balanserar energiflödet i kropp och sinne.
  • Raja yoga: För att hantera sinnet. Mental träning, avslappning, koncentration och meditation.
  • Jnana yoga: För att hantera och förstå sig själv, vem är jag, sin sanna natur. Visdom och intuition – mycket introspektion och meditation.
  • Bhakti yoga: Balanserar emotioner/känslor – innefattar mycket sång, musik och dans eftersom känslor kanske lättast uttrycks i dess former.
  • Karma yoga: Vara här och nu i allt du gör.

Den undervisning som ges vid Satyananda Yoga Sveriges skolar följder de yoga- och meditationstekniker som förmedlas av Bihar School of Yoga i Indien.

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.”

– Ur Tomas Tranströmers <Gläntan>

”Så länge vi lever har vi chansen att växa och blomstra. Livet går ut på detta. Hela livet.”

– Patricia Tudor Sandahl

KONTAKT

Besöksadress

PsykologKraft
Storgatan 26
(samma hus som
Lindbergs Reklam)
931 32 Skellefteå

info@psykologkraft.nu

Postadress

PsykologKraft
c/o Åsa Larsson
Fjällgatan 18
931 38 Skellefteå

Till Skellefteå Yogaskola

Skellefteå Yogaskola arrangerar kurser och Workshops och vanligen håller vi till i våra egna lokaler på Storgatan 26 i Skellefteå

Yogans övningar bygger på en flertusenårig samlad kunskap om kroppens strukturer och själens funktioner. Under alla dessa år har man undersökt och forskat kring olika typer av problem och utvecklat övningar som kan minska eller hjälpa oss människor att befrias från våra besvär – allt för att uppnå ökad inre frid.

Till Skellefteå Yogaskola