Om Mig

Om Mig

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, AEDP – terapeut level II, och yoga – & meditationslärare enligt Satyananda Yoga Sverige. Jag har arbetat med psykologisk och psykoterapeutisk behandling för vuxna, med olika känslomässiga trauman och kriser i snart 15 år, inom hälso- och sjukvården och Psykiatrin.

Min utgångspunkt är relationell och integrativ metod och teori, och att varje möte i en hjälpsituation väcker känslor som hör ihop med djupt förankrade erfarenheter av att vara i relation. Andra utgångspunkter är teorier inom anknytning, *affekter och inom affektiv neurovetenskap. Teorierna utgör min bas, men det är främst varje persons individuella behov och fokus för psykoterapin som påverkar mitt arbetssätt.

* Affekt/affekter – psykologiterm för att benämna känsla/känslor.

Jag är utbildad i AEDP – Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy –  En affektfokuserad terapimetod, med grunden i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori, som integrerats med kognitiva teorier och metoder. Här betonas människans självläkande och förändrande krafter som växer fram, och med utgångspunkt i modern neurovetenskap.

Jag har alltid haft ett stort intresse för människor, utveckling och hälsa. Texter med existentiella frågor inspirerade mig tidigt i livet, liksom teorier om sambandet mellan hjärnan och kroppens behov och förändring, och i relation till omgivningen. Yoga och meditation har varit en stor del av mitt liv sedan 2002, och här började jag förstå närvarons betydelse, och sambandet mellan kroppen och sinnet än mer tydligt.

Jag driver sedan sex år Skellefteå Yogaskola, och är diplomerad Yoga- och meditationslärare enligt Satyananda Yoga Sverige, en integrerad form av klassisk yoga som betonar hela människan.

Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna i Sverige, AEDP – Community och Satyananda Yoga Sverige.

(Som legitimerad psykolog har jag legitimation från Socialstyrelsen, en skyddad titel. För att erhålla legitimation krävs att man, efter fem års grundutbildning, har genomfört godkänd ettårig tjänstgöringspraktik under handledning, samt genomfört egenterapi. Även legitimerad psykoterapeut innefattar legitimation från Socialstyrelsen, och är en skyddad titel. Utbildningen innefattar två års grundläggande psykoterapiutbildning (integrerad i psykologutbildningen), och det krävs minst två års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning och egenterapi. Därefter tre års påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen).

” Även ett högt torn börjar vid marken”
                                                 

-Japanskt ordspråk

“Vägen till tillfrisknande är vägen till livet”

Bessel van der Kolk <ur boken Kroppen håller räkningen

KONTAKT

Besöksadress

PsykologKraft
Storgatan 26
(samma hus som
Lindbergs Reklam)
931 32 Skellefteå

info@psykologkraft.nu

Postadress

PsykologKraft
c/o Åsa Larsson
Fjällgatan 18
931 38 Skellefteå

Till Skellefteå Yogaskola

Skellefteå Yogaskola arrangerar kurser och Workshops och vanligen håller vi till i våra egna lokaler på Storgatan 26 i Skellefteå

Yogans övningar bygger på en flertusenårig samlad kunskap om kroppens strukturer och själens funktioner. Under alla dessa år har man undersökt och forskat kring olika typer av problem och utvecklat övningar som kan minska eller hjälpa oss människor att befrias från våra besvär – allt för att uppnå ökad inre frid.

Till Skellefteå Yogaskola