Om Psykoterapi

Kortare eller längre psykoterapi

För den som söker hjälp är det inte alltid lätt att beskriva det som förvirrar eller känns smärtsamt.

Det kanske är mest oro/ångest eller depression. Det är sårbart att öppna upp och berätta om sin livssituation och sådant som är privat och personligt.

Som terapeut försöker jag skapa mig en bild av vilken hjälp som behövs och på ett tillitsfullt förmedla den. Ofta har man blivit lämnad ensam utan att någon orkat lyssna eller förstå. På det sättet kan psykoterapi skapa en ny upplevelse av att bli mött i det svåra.

Det är vanligt att människor kommer till terapi utan att veta vad man konkret vill ha hjälp med, och det är viktigt att påpeka att det inte utgör något hinder för att börja i terapi.

Om anknytning

Vi människor har ett grundläggande behov av att knyta an till andra för att utveckla känslor och motivation. Det blir som en slags vägvisare i livet.

Utan denna vägvisare blir livet svårare att hantera både vad gäller situationer och relationer.

I Relationell och Affektfokuserad psykoterapi är det viktiga detta grundläggande behov om relationens centrala betydelse för vår psykiska utveckling och hälsa. Anknytningssystemet och känslosystemet är nära förenade. I en trygg relation utvecklar vi förmågan att märka och hantera våra egna känslor och andras.

Relationell Affektfokuserad psykoterapi

En relationellt inriktad terapi betonar främst den empatiska närvaron och själva samspelet och mötet.

Här vill man skapa en trygg relation där det svåra får plats och det outhärdliga kan bli uthärdligt. Personens livshistoria finns där i bakgrunden för att kunna förstå hur tidiga erfarenheter och relationer har påverkat och präglat personen vad gäller föreställning, tankar och förväntningar i nuet.

Ett mål för en terapi kan ibland vara att formulera sin livsberättelse på ett nytt sätt.

Grunden till emotionellt lidande finns ofta i upplevelsen av total ensamhet/övergivenhet i mötet med överväldigande känslor. Det vill säga att det saknades trygga vuxna att tillgå när vi som barn var rädda eller ledsna, eller om vi någon gång i livet varit med om något svårt.

Om AEDP

AEDP är en anknytnings- och upplevelsebaserad terapiform där det friska och förändringsbara i människan betonas.

Här är utgångspunkten en stark tilltro till varje persons inneboende resurser och medfödda förmåga att läka.

Människan formas av en djup längtan efter att bli sedd, bekräftad och accepterad av andra. När längtan inte har blivit mött, och vi har blivit lämnade ensamma i svåra och outhärdliga känslor, skapas rädsla för starka känslor, som vi undviker. Våra erfarenheter säger oss att ingen finns där, ingen som orkar stå kvar och vara med oss i dessa känslor. Det brukar benämnas trauma.

Terapimodellen grundades av Ph. D. Diana Fosha, New York och är idag spridd världen över. AEDP har sin teoretiska grund i bland annat anknytningsteori, affektteori, traumateori och affektiv neurovetenskap.

”Själens behov måste också få plats”

  – Patricia Tudor Sandahl <ur boken en given väg>

   ”Läkning är inte bara ett resultat av en framgångsrik terapi – det är en process som aktiveras från första ögonblicket”

– Diana Fosha

KONTAKT

Besöksadress

PsykologKraft
Storgatan 26
(samma hus som
Lindbergs Reklam)
931 32 Skellefteå

info@psykologkraft.nu

Postadress

PsykologKraft
c/o Åsa Larsson
Fjällgatan 18
931 38 Skellefteå

Till Skellefteå Yogaskola

Skellefteå Yogaskola arrangerar kurser och Workshops och vanligen håller vi till i våra egna lokaler på Storgatan 26 i Skellefteå

Yogans övningar bygger på en flertusenårig samlad kunskap om kroppens strukturer och själens funktioner. Under alla dessa år har man undersökt och forskat kring olika typer av problem och utvecklat övningar som kan minska eller hjälpa oss människor att befrias från våra besvär – allt för att uppnå ökad inre frid.

Till Skellefteå Yogaskola