Kortare eller längre psykoterapi

För den som söker hjälp är det inte alltid lätt att beskriva det som förvirrar eller känns smärtsamt.

Det kanske är mest oro/ångest eller depression. Det är sårbart att öppna upp och berätta om sin livssituation och sådant som är privat och personligt.

Som terapeut försöker jag skapa mig en bild av vilken hjälp som behövs och på ett tillitsfullt förmedla den. Ofta har man blivit lämnad ensam utan att någon orkat lyssna eller förstå. På det sättet kan psykoterapi skapa en ny upplevelse av att bli mött i det svåra.

Det är vanligt att människor kommer till terapi utan att veta vad man konkret vill ha hjälp med, och det är viktigt att påpeka att det inte utgör något hinder för att börja i terapi.

Känslor

Det kan handla om att det sällan eller aldrig funnits ett språk för känslor och erfarenheter. För vissa människor har det inte funnits nog med stöd och trygghet för affekter och känslor, vilket ofta leder till att man blir rädd för sina känslor, och känslor isoleras och hålls på avstånd. Det kan ha varit upplevelser av att inte känna sig förstådd av andra, eller misslyckad och dum. Det kan skapa känslor av förvirring och/eller en inre tomhet, och det kan även göra att man börjar anklaga sig själv eller även skada sig själv.

En psykoterapi kan exempelvis handla om att vilja öka förståelse för sig själv, sina relationer, hitta ett språk och uttryck för det inre, känslor och erfarenheter, och i en tillåtande och trygg miljö. Eller att du är i en förändring och vill hitta vägen fram i det nya. Terapin kan vara under en kortare tid för ett sätt att hantera en speciell situation eller känsla, eller över en längre tidsperiod om man önskar en förändring på nivån självbild och självkänsla.

Upptäcka

Psykoterapin blir ett sätt att tillsammans med terapeuten upptäcka och utforska dina behov och erfarenheter. Vanligast är att ses en gång per vecka, men utifrån resurser och behov är individuella lösningar också möjliga.