Om AEDP

AEDP är en anknytnings- och upplevelsebaserad terapiform där det friska och förändringsbara i människan betonas. Här är utgångspunkten en stark tilltro till varje persons inneboende resurser och medfödda förmåga att läka. Människan formas av en djup längtan efter att...