Kortare eller längre psykoterapi

För den som söker hjälp är det inte alltid lätt att beskriva det som förvirrar eller känns smärtsamt. Det kanske är mest oro/ångest eller depression. Det är sårbart att öppna upp och berätta om sin livssituation och sådant som är privat och personligt. Som terapeut...

Relationell Affektfokuserad psykoterapi

En relationellt inriktad terapi betonar främst den empatiska närvaron och själva samspelet och mötet. Här vill man skapa en trygg relation där det svåra får plats och det outhärdliga kan bli uthärdligt. Personens livshistoria finns där i bakgrunden för att kunna...

Om anknytning

Vi människor har ett grundläggande behov av att knyta an till andra för att utveckla känslor och motivation. Det blir som en slags vägvisare i livet. Utan denna vägvisare blir livet svårare att hantera både vad gäller situationer och relationer. I Relationell och...